How to make the learning process 
convenient and interesting
Measurement, collection, analysis and reporting 
of data about learners and their contexts
A workshop can introduce a new concept, spurring participants to investigate it 
further on their own, or can demonstrate and encourage the practice of actual methods.

Imitācijas modelēšana ir sarežģītu sistēmu izpētes metode, kuras pamatā ir datormodelis, kas atveido reālas sistēmas struktūru un uzvedību, kā arī veic eksperimentus ar šo modeli. Imitācijas modelēšanas īpatnības ir dinamisks procesu apraksts, kā arī algoritmiska pieeja sistēmas uzvedības aprakstīšanai, kas ievērojami paplašina metodes izteiksmes spēju un darbības apjomu salīdzinājumā ar matemātisko aprakstu. Imitācijas modelēšanu plaši izmantota daudzās jomās kā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku.